kartta

Vi är ett privat daghem. Vi erbjuder dagvård för 40 barn: tre barngrupper. Solstugans vardagsspråk är svenska.

Vi erbjuder heldagsvård, halvdagsvård och deltidsvård.
- Nyckelpigor = 1-2 år (12)
- Ekorrar = 3-4 år (21)
- Hattifnattar = 5år (7)

Vi erbjuder inte förskoleverksamhet.

För tillfälle är vi 7 fostringsansvariga, 1 närvårdar avtalsstuderande, 1 daghemsbiträde och 1 assistent.


• Daghemmet Solstugan • Hindersbytorg 2 B • 02400 Kyrkslätt • gsm: 044 - 304 2569 • solstugan@solstugan.fi