Priser och ansökan

Ni kan ansöka om plats för ert barn i Solstugan året runt. Ta kontakt och kom gärna och hälsa på! Ansökningsblanketten hittar ni här.

Solstugan är Servicesedelproducent fr.o.m 1.8.2018, vilket betyder att ni föräldrar kan ansöka om servicesedel från Kyrkslätt kommun. Här kan ni läsa mer om servicesedeln. Alternativt kan ni ansöka om stöd för privat vård från FPA. Mer info fås av daghemsföreståndaren tel.nr. 050-304 2569.

Småbarnspedagogik med servicesedel

Pris för heldag (över 40h/vecka) – max 289€/mån
Pris för halvdag (max 20h/vecka) – max 145€/mån

Blankett för klientavgift för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik med privatvårdsstöd/FPA

Pris för heldag (över 40h/vecka) – 300€/mån över 3åringar, 335€/mån under 3åringar.
Vi erbjuder även halvdagvård och deltidsvård, ta kontakt för mer information!

Facebook