Om oss

Daghemmet Solstugan Ab i Hindersby i centrala Kyrkslätt inledde sin verksamhet hösten 1998. Vi finns vid Hindersby torg och använder oss av husets lekpark. År 2011 fick vi mera utrymme och har nu ca.400m2 (församlingens f.d. klubbutrymme).

Med vår verksamhet önskar vi att barnen skall utvecklas till hänsynsfulla, harmoniska och ansvarskännande individer. Vi strävar till att Solstugan skall präglas av trygghet och hemtrevnad. Under vår verksamhetstid har samarbetet med föräldrarna varit ett av vårt viktigaste verktyg. Vi arbetar enligt Planen för småbarnspedagogik i Kyrkslätts kommun.

Facebook