Personalen

Annika Korolainen, daghemsföreståndare (tel. 050-304 2569)

Jannica Holmström, barnträdgårdslärare, ansvarig för pedagogiken

Carita Holmström, vikarierande barnträdgårdslärare, vice föreståndare

Mona Gustafsson, barnskötare

Tua Düne, biträde

Anja Kurvinen, vikarie

Facebook